Voor het gezamenlijk verbinden van stad en land

Michelle Poort

Organisatie, advies en projectmanagement, gericht op een vitaal een (be)Leefbaar platteland. Daarvoor kunt u bij mij terecht.

Bij veel van mijn projecten draait het om verbinding van stad en land. Vernieuwende en duurzame projecten met als thema: educatie, innovatie, natuur, plattelandsrecreatie, streekproducten en allerlei andere vormen die bijdrage leveren aan een gezond en levendig platteland. Duurzaamheid en de relatie tussen mens en natuur spelen daarbij een centrale rol.

Al meer dan 20 jaar ontwikkel ik met passie projecten, programma’s en trainingen op het raakvlak tussen mens en natuur.

Ik ondersteun organisaties (zoals gemeenten, provincie, landbouw- en landschapsorganisaties) bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten en gebiedsprogramma’s.

Tevens bied ik graag hulp bij de organisatie van bijeenkomst en publieksactiviteiten en adviseer ik ondernemers bij vernieuwing van hun bedrijfsconcept.

Michelle Poort polsstok

Van idee tot traject

Ondernemen vanuit betrokkenheid voor mens, natuur of landschap

Ik raak geïnspireerd door mensen die vanuit betrokkenheid voor mens, natuur of landschap risico durven nemen om hun onderneming meer maatschappelijk en meer circulair te maken..

Deze mensen help ik graag bij de ontwikkeling van idee tot realiseerbaar project.
Wie durft te springen? Wie niet waagt.. wie niet wint!

Binnen programma LEADER-Weidse Veenweiden ontmoet ik gepassioneerde mensen en ondernemers die werken aan vernieuwing en verduurzaming van het platteland.

Ontdekken en beleven

Ontmoet de man die ons eten maken kan

Bewustwording van herkomst van ons voedsel. Ontdekken en beleven van boerderij en agrarisch landschap, met dat doel werk ik al jaren aan boerderijeducatieprojecten en plattelandtoerisme en recreatie.

Binnen mijn agrarisch netwerk ken ik vele enthousiaste boeren en boerinnen die graag hun deuren openen voor burgers om hun verhaal als voedselproducent te vertellen en de boerderij te laten beleven. Met hen heb ik gewerkt aan de ontsluiting van het platteland voor de stedeling en een eerlijk verhaal over voedselproductie dichtbij de stad.

Boerderij in de kijkerStilte naast de stadStruinen en Vorsen

Mijn ambitie is om boerderijeducatie op een hoger plan te tillen en te kijken hoe we het bereik nog verder kunnen vergroten. Op weg naar een landelijk netwerk van professioneel geschoolde educatieboeren- en boerinnen!

Michelle Poort Boerderijeducatie
Michelle poort stilte natuur

Stilte naast de stad

In contact met natuur, landschap & voedselproductie

Mijn missie is mensen in verbinding te brengen met de natuur. In veel van mijn projecten zoals Struinen en VorsenStilte naast de Stadwandelroutenetwerk Utrecht zijn producten ontwikkeld om de burger weer in contact te brengen met natuur, landschap, voedselproductie en cultuurhistorie.

Ik hoop dat steeds meer mensen zich eigenaar gaan voelen en zich in gaan zetten voor behoud en bescherming van ons landschap.

Stromend Water

Projecten en programma’s

2015 – 2016

Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld

2005 – heden

Boerderij in de kijker

2014 – 2015

Wandelroutenetwerk Provincie Utrecht